Latihan Soal Pilihan Ganda Materi Lari Jarak Pendek (Sprint) Beserta Jawaban 1. Cara memasuki garis finish yang banyak dilakukan oleh atlit lari jarak pendek adalah a. Menjatuhkan salah satu kaki sempurna digaris finish b. Lari terus tanpa merubah kecepatan sampai melewati garis finish c. Kepala melihat garis finish d. Menjatuhkan salah satu tangan kedepan 2. Aba-aba lari jarak pendek adalah…. a. Siap – Ya b. Bersedia – Awas – Ya c. Bersedia- Siap – Ya d. Awas – Ya 3. Sikap kepalan pada dikala melaksanakan start jongkok ialah : a. Dikepalkan b. Seluruh telapak menyentuh tanah c. Ibu jari dan ke empat jari tangan membentuk abjad V terbalik d. Kelima jari tangan diregangkan 4. Yang dimaksud dengan chrauching start adalah a. Start berdiri b. Start pendek c. Start melayang d. Start jongkok 5. Start jongkok disebut juga start……………… a. Berlutut b. Jingkat c. Jinjit d. Bertumpu 6. Saat melaksanakan lari jarak pendek tubuh condong ke depan dengan sudut………………. a. 10 – 15 derajat b. 30 – 35 derajat c. 15 – 20 derajat d. 35 – 40 derajat 7. Tumpuan kaki pada lari cepat pada bagian…. a. Luar b. Tumit c. Belakang d. Ujung 8. Letakkan tangan selebar pundak jari-jari dan ibu jari membentuk abjad V terbalik. Hal ini merupakan start jongkok arahan ….. a. Persiapan awal b. Bersedia c. Siap d. Ya 9. Perbedaan pada start jongkok terlihat pada arahan …. a. Oke b. Siap c. Ya! d. Bersedia 10. Hal pertama yang harus dimiliki dalam lari jarak pendek ialah ….. a. Start atau pertolakan b. Kecepatan lari c. Panjang langkah kaki d. Kecondongan badan 11. Pelari jarak pendek dinyatakan diskualifikasi pada waktu lomba apabila …. a. Lari pada lintasannya sendiri b. Lari memotong lintasan atlit lain c. Lari pada urutan terakhir d. Lari mendahuli atlit lain sebelum memasuki finish. 12. Lebar lintasan lari jarak pendek ialah … meter a. 1,20 b. 1,24 c. 1,22 d. 1,26 13. Start blok ialah alat untuk nomor lari jarak …. a. Jauh b. Pendek c. Menengah d. Marathon 14. Pada lomba lari jarak pendek akan diulang pemberangkatannya apabila …. a. Pelari mendahului arahan starter b. Pelari tertinggal pada dikala mengambil start c. Pelari menengok ke kanan dan ke kiri d. Pelari berbicara dengan pelari lain 15. Pada start jongkok untuk lari jarak pendek, penggunaan arahan bersedia ialah posisi … a. Berdiri dibelakang garis start, kaki kanan didepan b. Berdiri dibelakang garis start c. Berjongkok dibelakang garis start d. Berjongkok dibelakang garis start, panggul agak diangkat sedikit lebih tinggi dari bahu 1. b. Lari terus tanpa merubah kecepatan sampai melewati garis finish 2. c. Bersedia- Siap – Ya 3. c. Ibu jari dan ke empat jari tangan membentuk abjad V terbalik 4. d. Start jongkok 5. d. Bertumpu 6. d. 35 – 40 derajat 7. d. Ujung 8. b. Bersedia 9. d. Bersedia 10. a. Start atau pertolakan 11. b. Lari memotong lintasan atlit lain 12. c. 1,22 13. b. Pendek 14. a. Pelari mendahului arahan starter 15. d. Berjongkok dibelakang garis start, panggul agak diangkat sedikit lebih tinggi dari bahu Subscribe to receive free email updates: