Sholat ini dilakukan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, terutama apabila seseorang memiliki keraguan untuk memutuskan apa yang terbaik diantara dua perkara yang diragukan. Seseorang biasanya memiliki keraguan dalam hati untuk memilih atau mengambil keputusan dalam sesuatu perkara, contohnya : Apakah aku harus menolak atau menerima? Apakah aku harus memilih A atau B?. Keraguan semakin terasa, setelah kita mempertimbangkan hal baik atau buruk suatu pilihan. Maka dari itu, hendaklah menyerahkan masalah pada Yang Maha Kuasa untuk memilihnya dan jangan lupa untuk berikhtiar. Sebelum seseorang mengambil suatu keputusan maka dianjurkan sholat istikharah dua rakaat. Dengan mengharapkan agar pilihan itu mendapat ridho serta petunjuk dari Allah SWT. Jika ada keraguan yang masih mempengaruhi fikiran untuk menentukan pilihan, cobalah untuk mengulagi sholat istikharah dan membaca doanya, meskipun pengulangannya sampai 7 kali berturut-turut. Setelah itu, bertawakkallah kepada Allah, pilihlah salah satu daripadanya, ambillah yang mana arah ‘hati’ lebih cenderung setelah berdoa. Jangan menimbulkan keraguan dalam hati, yakinlah bahwa itu adalah pilihan terbaik dari Yang Maha Kuasa. Jangan merasa kecewa jikalau ternyata dalam keputusan yang dipilih menimbulkan keinginan yang tidak disukai. Ingatlah bahwa itu adalah yang telah digariskan oleh Allah pada azali yang tidak dapat diubah, besar kemungkinan mengandung hikmah, membawa kebaikan di masa yang akan datang, hendaklah tetap berhusnuz-zan kepada Allah. Tata Cara Shalat Istikharah Tata cara solat istikharah hampir sama dengan sholat subuh, Hanya saja niatnya yang berlainan, yaitu berniat sholat istikharah. Sholat ini dilaksanakan sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur (afdholnya pada malam hari setelah sholat isya’). Lebih baik lagi jika dilakukan sesudah pada sepertiga malam disaat yang sunyi, supaya hati lebih khusyuk dalam mengemukakan permohonan kepada Allah. Sholat ini sangat pribadi sifatnya. Sebab itu harus dikerjakan sendirian. Sholat ini juga tidak didahului adzan dan iqamah. Ushalli Sunnatal Istikharaati Rak’ataini Lillahi Ta’aala Sahaja Aku sembahyang sunnat istikharah 2 rakat tunai kerana Allah Ta’ala Baca surah Al-fatihah dan surah Al-kafirun Baca surah Al-fatihah dan surah Al-ikhlas Selepas salam, bacalah doa yang disarankan dalam istikharah. Dalam berdoa sebaiknya menyebutkan permintaan yang ingin diberikan petunjuk olehAllah s.w.t.misalnya: “YaAllah, jikahal ini….(sebutkan namanya)” Setelah selesai solat, berdoa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW: Allaahumma inni astakhiiruka bi’ilmika, wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min fadhlikal azhiim. Fa innaka taqdiru wa laa aqdiru, wata’lamu wa laa a’lamu, wa anta allaamul ghuyuub. Allaahumma inkunta ta’lamu anna haadzal amra khairun lii fii diinii wama’aasyii wa ‘aaqibati amrii, ‘aajili amrii wa aajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii tsumma baarikliifiihi. Wa inkunta ta’lamu anna haadzal amra syarrun lii fii diinii wa ma’aasyii wa ‘aaqibatu amrii ‘aajili amrii wa aajilihi fashrif annii washrifni ‘anhu waqdur liyal khairahaytsu kaana tsumma ardhinii bihi, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. “Ya Allah, aku memohon petunjuk memilih yang baik dalam pengetahuanMu, aku mohon ditakdirkan yang baik dengan kudratMu, aku mengharapkan kurniaMu yang besar. Engkau Maha Kuasa dan aku adalah hambaMu yang dhaif. Engkau Maha Tahu dan aku adalah hambaMu yang jahil. Engkau Maha Mengetahui semua yang ghaib dan yang tersembunyi. Ya Allah, jika hal ini (***) dalam pengetahuanMu adalah baik bagiku, baik pada agamaku, baik pada kehidupanku sekarang dan masa datang, takdirkanlah dan mudahkanlah bagiku kemudian berilah aku berkah daripadanya. Tetapi jika dalam ilmuMu hal ini (***) akan membawa bencana bagiku dan bagi agamaku, membawa akibat dalam kehidupanku baik yang sekarang ataupun pada masa akan datang, jauhkanlah ia daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Semoga Engkau takdirkan aku pada yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu.” Tata cara sholat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me