Cara Buat Lamaran Kerja – Baru habis program lepasan ijazah? Atau adakah anda berharap menukar daerah kerja, agar anda boleh mendapatkan lebih banyak cabaran kerja yang beragam? Tak kenapa, sesiapa sahaja boleh mengoptimalkan kerjaya mengikut apa yang mereka cita-citakan, dan menjawab cabaran masa depan peribadi.

Untuk menjelang alam profesi, kecuali doa, niat, dan keberanian, ada perkara teknikal yang tak boleh dilupakan. Lebih-lebih lagi, kalau anda mau memaksimalkan kerjaya di syarikat atau lembaga pengajaran. Telah tentu anda perlu memohon kerja lebih-lebih dulu, agar anda boleh diterima oleh syarikat dan mendapatkan jawatan yang anda inginkan.

Definisi Surat Permohonan Aku
Untuk memulakan kerjaya ini, anda wajib menyampaikan diri anda, dan membeberkan matlamat anda untuk syarikat. Penerangan boleh dimulakan dengan membikin surat permohonan kerja.

Surat lamaran kerja, yaitu surat sah (sah) yang diwujudkan oleh seseorang yang sedang mencari, atau membutuhkan profesi, dialamatkan terhadap ketua perusahaan, atau lembaga daerah kerja yang dialamatkan. Karena pemimpin atau pejabat yang memiliki wewenang mendapatkan atau tak mendapatkan pemohon berprofesi di perusahaan atau lembaga yang dipimpinnya.

Wujud Surat Permohonan Aku
Memohon profesi, ibarat minta idola kita yang sudah lama menjadi idaman kita. Maknanya, ada langkah yang sepatutnya dipenuhi, agar lamaran kita diterima oleh crush kita. Satu perkara yang perlu diberikan perhatian yakni membentuk bentuk surat permohonan kerja itu sendiri. Apakah wujud permohonan kerja yang bagus dan betul? Amati penjelasan berikut!

Bahagian penting yang perlu ada dalam surat permohonan kerja.

1. Daerah dan tarikh surat ditulis.

Bentuk : Bandar/Kabupaten, tarikh bulan tahun

2. Tujuan surat.

sayang. orang itu berserta dengan gelaran dan gelaran atau nama syarikat yang ditujukan.

Perkara:
sayang.
Encik. / Personel Ibu

3. Tujuan Surat

Syarikat target

Domisili komplit berserta bandar/tempat dengan poskod

4. Salam sejahtera

dengan loyal,

5. Pengenalan/pembukaan

Dalam menulis pengenalan, atau pembukaan, anda patut mengungkapkan di mana pemohon memperoleh maklumat perihal kekosongan jawatan. Sama ada maklumat yang anda perolehi datang dari, akhbar, dunia online atau rakan pemohon.

Sebutkan jawatan kerja yang dialamatkan oleh pemohon, khususnya bila syarikat membutuhkan ramai pekerja dengan beraneka jawatan baharu.

6. Bio peribadi

Bahagian ini sungguh-sungguh penting untuk disertakan, kerana dia berhubungan dengan data peribadi pemohon. Data ini mengandungi nama penuh pemohon (gelaran tak dibutuhkan), daerah dan tarikh lahir, domisili mengikut kad pengenalan, domisili domisil (sekiranya domisil berbeza ketimbang domisili yang tertera pada kad pengenalan), nombor telefon atau nombor telefon bimbit, E-Mel, Pengajaran (tak mesti) .

Jikalau anda berkeinginan menulis latar belakang pengajaran pemohon, tulis sahaja latar belakang pengajaran terakhir pemohon, atau mengikut kebutuhan tahap pengajaran yang dibutuhkan.

Aku bertandatangan di bawah:

nama :
Daerah / tarikh. lahir :
Pengajaran terakhir:
Domisili :
Telefon (HP):
Status :

7. Pengalaman kerja dan kebolehan pemohon

Apabila anda pernah berprofesi, sebelum ini, sertakan sejarah profesi anda sebelum ini. Walau bagaimanapun, bila anda baru sahaja menamatkan pengajian (fresh-graduate), dan tak pernah berprofesi, karenanya tak perlu menulis pengalaman anda. Senaraikan juga kemahiran anda yang mungkin dibutuhkan oleh syarikat, bahkan menambah skor terhadap pemohon.

Aku sekarang berada dalam kondisi sihat dan berkebolehan untuk …………………. Kejujuran sentiasa menjadi keutamaan aku. Latar belakang pengajaran aku betul-betul memuaskan. Aku juga boleh mengatur ………………, tuan …………., yang yakni poin tambah bagi aku.

8. Lampiran surat permohonan kerja

Untuk meyakinkan syarikat target untuk mendapatkan pemohon, anda sepatutnya melampirkan perkara yang boleh menambah skor terhadap pemohon. Sertakan maklumat tambahan pada halaman surat iringan.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

* Curriculum Vitae
* Salinan salinan diploma S1
* Salinan transkrip gred
* Salinan sijil kursus dan latihan
* Gambar terupdate

9. Penutup

Bila pemohon memiliki harapan yang kuat untuk menerima profesi atau jawatan yang diingini dalam sesebuah syarikat, karenanya sampaikan dalam surat permohonan bahawa pemohon memiliki harapan yang besar untuk diterima berprofesi di syarikat hal yang demikian. Jangan lupa ucapkan terima beri di penghujung ayat.

Aku surat permohonan ini, atas perhatian Bapak/Ibu, aku ucapkan terima beri.

Aku betul-betul menginginkan kans temuduga ketimbang Tuan/Puan Personel agar aku bisa menjelaskan dengan lebih rinci seputar potensi dan kebolehan aku untuk syarikat yang Tuan/Puan pimpin.

10. Aku benar, (Tandatangan dan nama penuh anda)

Bahagian ini merupakan penegasan ketimbang pemohon, menonjolkan rasa hormat, dan kesungguhan dalam membentuk surat.

dengan loyal,

Tandatangan pemohon

Nama penuh pemohon

Perkara yang perlu dilampirkan pada surat permohonan kerja
Dalam membuka jawatan kosong, sesebuah syarikat perlu mempertimbangkan prasyarat-persyaratan tertentu, sebagai prasyarat untuk memenuhi kebutuhan syarikat.

Jadi sebagian persyaratan yang perlu dipenuhi oleh seseorang pemohon, perlu disertakan semasa memberikan maklumat, sama ada lewat cetakan, komputerisasi, mahupun via rakan-rakan.

Seandainya tak, karenanya anda boleh memperhatikan penerangan lampiran berikut, yang wajib disertakan dalam membikin permohonan kerja.

* Gambar pasport (gambar terupdate)
* Salinan kad pengenalan
* Curriculum Vitae
* Salinan salinan diploma terakhir
* Salinan sijil kompetensi (kursus atau latihan yang pernah dilaksanakan kalau ada)

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebagian teladan surat permohonan di bawah, agar anda segala memiliki idea semasa menulis permohonan kerja.

Jakarta, 21 Januari Perhatian terhadap:

Sumber Manusia
Blemcoss
Jalan Cempaka Tengah 13
Jakarta

Tuan / Puan,

Aku sudah membaca kekosongan kerja anda di Indeed.com dan aku mendapati Syarikat anda sedang mencari pekerja untuk jawatan Pencipta Kandungan. Aku percaya jawatan itu pantas dengan kepakaran aku dari latar belakang pengajaran aku dalam Teknologi Maklumat.

Nama aku Aye Ananda Rasa, dan aku berumur 22 tahun. Aku lulus dari Jabatan Teknologi Maklumat di Akademi Cikal pada November tahun lepas. Pengkhususan Aku yakni penulis salinan dan pencipta kandungan. Aku pastikan aku memiliki kepantasan seperti yang dibutuhkan oleh syarikat anda. Aku memiliki semangat yang bagus, aku boleh bekerjasama dengan pasukan, komunikasi aku benar-benar bagus, dan bahasa Inggeris aku sungguh-sungguh bagus dalam penulisan dan pertuturan.

Aku sungguh-sungguh yakin aku boleh mendonasi terhadap Syarikat. Bersama-sama ini aku sertakan:

1. Salinan Sijil Ijazah Sarjana Muda (S1)
2. Transkrip Akademik
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Gambar Figur (saiz 4×6)

Aku harap aku boleh menjadi sebahagian ketimbang Syarikat anda, dan Terima beri atas perhatian anda.

Saya tulus,

Stefani Malik

2. Alamat Surat Permohonan Aku Am

Jakarta, 3 Julai Sayang,
HRD Tuan/Puan Kakitangan
PT Blemcoss
Di Jakarta

dengan loyal,

Aku yang bertandatangan di bawah:

Nama : Maria Vania
Daerah/Tarikh lahir: Jakarta, 67 April 1985
Domisili : Cempaka Putih Rt 17/052 No 205 Jakarta Figur, 199
No. Telefon : (021)….

Sehubungan dengan penerimaan pekerja di syarikat yang anda pimpin, aku bercadang untuk mengemukakan surat permohonan kerja agar anda boleh diterima berprofesi di daerah yang anda pimpin sebagai [JAWATAN YANG BERKENAAN].

Aku memiliki pengalaman kerja sebagai [JAWATAN] selama [HOW YEARS]. Aku memiliki kemahiran sebagai [ MENTION ] dan berjaya menempuh [ PENCAPAIAN ] / [ PORTFOLIO ]

Untuk pertimbangan tuan, aku lampirkan dokumen berikut:

1. Curriculum Vitae
2. Salinan kad pengenalan
3. Salinan salinan diploma dan transkrip akhir
4. Salinan Sijil
5. Gambar bersaiz 3X4 (1 helai)

Saya surat permohonan ini aku buat, aku betul-betul ingin bisa berprofesi di daerah yang aku ucapkan terima beri.

dengan loyal,

Maria Vania

3. Alamat surat permohonan kerja artikel tangan

4. Domisili Surat Permohonan Saya lewat Emel

Jakarta, 24 Mac Tidak :
CC :-
Perkara : Pemasaran Komputerisasi / Surat Permohonan Saya

dengan loyal,

Izinkan aku menyajikan diri aku, aku,

Nama : Gibran Umar
Aku : 26 tahun
Jantina lelaki
Pengajaran Terakhir : S1 Ekonomi
Tak. telefon :

Dengan surat permohonan ini, aku mengemukakan permohonan kerja di syarikat yang anda pimpin untuk menduduki jawatan sebagai jawatan Pemasaran Komputerisasi. Aku memiliki pengalaman berprofesi sebagai Pemasaran Komputerisasi selama 5 tahun di 2 syarikat. Kepakaran aku yaitu bisa mengurus kempen iklan di Google Ads, iklan Facebook/IG dan Iklan Tik Tok. Contoh itu, aku juga memiliki sebagian pensijilan rasmi berhubungan pemasaran komputerisasi.

Untuk pertimbangan tuan, aku sudah melampirkan sebagian fail penting seperti berikut:

1. Curriculum Vitae
2. Pusat Kad Pengenalan (KTP)
3. Imbasan diploma lepas
4. Imbasan Sijil Doktor
5. Wujud .jpeg Foto Saya (1 fail)
6. Sijil

Saya surat lamaran kerja yang aku buat, dengan permohonan ini kami mau supaya anda bisa diterima di perusahaan yang anda pimpin. Terima beri

dengan loyal,

Gibran Umar

5. Alamat Surat Permohonan Aku di PT

Jakarta, 17 Julai Subjek: Permohonan Aku

sayang,
Pengurus kakitangan
PT. Asri Media
Jl. Cempaka Tengah No. 13
Jakarta Model

dengan loyal,

Umur dengan iklan jawatan dari PT. Asri Media, di web website Tech In Asia 21 Februari 2021. Aku menawarkan diri untuk menyertai Pasukan Pemasaran Komputerisasi sebagai Aku SEM di PT. Asri Media. Data peribadi aku yaitu seperti berikut:

Nama: Gilbert Manuel
Daerah, Tarikh Lahir : Binjai, 5 Disember 1988
Saya : 22 tahun
Pengajaran Terakhir : Universiti Sumatera Selatan (S1)
Domisili : Jl. Fatuhmawati, No. 163 Jakarta Barat
Telefon : E-mel :

Aku berada dalam kesihatan fizikal dan mental yang bagus, dan fasih berbahasa Inggeris secara verbal dan bertulis. Graduan dalam bidang yang aku pelajari sungguh-sungguh memuaskan dan memiliki kemahiran copywriting yang bagus. Aku telah umum berprofesi dengan target dan memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun sebagai Aku SEM.

Pada masa ini aku berprofesi sebagai kakitangan kewangan di PT. Asri Media. Aku menyenangi belajar dan boleh berprofesi dengan bagus secara berdikari atau berkumpulan.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

1. Curriculum Vitae.
2. Salinan salinan diploma dan transkrip S1.
3. Salinan sijil kursus/latihan.
4. Gambar terkini.

Aku harap pihak tuan sudi menyempatkan masa untuk menyediakan kesempatan temuduga, agar aku bisa membeberkan secara detil seputar potensi aku.

Aku surat permohonan ini aku buat dengan hakekatnya, dan atas perhatiannya dinyatakan terima beri.

Hormat aku,

Gilbert Manuel

6 Alamat Surat Permohonan Jawatan Guru

Denpasar, 12 September Aku dihormati,

Tuan/Puan Pengetua

SD Youth Shine Indonesia

di daerah

dengan loyal,

Sehubungan dengan maklumat yang aku terima perihal penerimaan kekuatan pendidik baru di Sekolah Dasar Youth Shine Indonesia, Denpasar, karenanya aku mengemukakan permohonan untuk menyertai Sekolah Dasar Youth Shine Indonesia yang tuan pimpin mengikut kriteria yang aku ada.

Untuk itu aku sertakan biodata ringkas aku seperti berikut:

Nama : Suliman
Daerah/Tarikh Lahir : Surabaya/10 Jun 1995
Jantina perempuan
Pengajaran Terakhir : S-2 Psikologi
Domisili : Jl. Pengurus No. 523, Denpasar
Tel. :

Untuk pertimbangan, bersama-sama ini aku sertakan dokumen-dokumen berikut:

1. Salinan Diploma Terakhir
2. Salinan Sijil Kelahiran
3. Salinan Transkrip
4. Salinan kad pengenalan 1
5. Gambar Pasport Saiz 3 x 4

Saya surat permohonan kerja ini aku buat. Aku ingin pihak tuan/puan berbesar hati memberi kans terhadap aku untuk temuduga secara terus untuk mengenal dengan lebih lanjut kompetensi aku dalam bidang yang aku pelajari.

Atas perhatian dan kans yang dikasih, aku ucapkan terima beri.

Anda dengan loyal

Suliman

7. Domisili Surat Permohonan Aku di Bank

Jakarta, 3 Mac Perkara: Permohonan
Tak
Tuan/Puan Kakitangan Kakitangan Bank

Aku yang menandatangani:

Nama : Kamilia Hasan
Daerah/Tarikh Lahir : Sleman, 15 April 1993
Pengajaran Terakhir : S-2 Perakaunan
Status bujang
Domisili : Jl. Jeneral Sudirman No. 105, Jakarta Timur
Nombor telefon/e-mel : /

Nilai surat permohonan ini, aku berambisi untuk mengemukakan permohonan kerja menurut maklumat yang terdapat dalam situs situs rasmi Bank Bink Bunk, bagi mengisi jawatan sebagai juruwang.

Untuk pertimbangan, dilampirkan:

1. Curriculum Vitae
2. ID FC (1 helaian)
3. Diploma FC dan transkrip yang legal (1 helaian)
4. FC SKCK (1 helai)
5. Sijil Kesihatan (1 helai)
6. Surat pengalaman kerja (1 helai)
7. 4×6 gambar dekat & penuh warna badan (@4 helaian)

Dengan pengalaman berprofesi di bank sebelum ini, aku mau supaya bisa dipertimbangkan dalam mengisi jawatan yang dibutuhkan.

Saya surat permohonan ini dihasilkan dan boleh diambil perhatian.

Terima beri atas perhatian dan kesempatan anda.

dengan loyal,

Kamilia Hasan

8. Alamat surat permohonan kerja di hospital

Jakarta, 3 Mei Dear Dear.
Tuan/Puan Ketua Hospital Kesihatan Husada
Jakarta

dengan loyal,

Aku yang bertandatangan di bawah:

*Nama: Bellpink
* Domisili : Cinangka RT 58, RW 19, Depok, Jawa Barat
* Daerah dan Tarikh Lahir: Surabaya, 1 Julai
* Pengajaran Terakhir: D3 Kejururawatan
* Nombor telefon :

Dengan surat ini aku berkeinginan memohon kerja di syarikat yang anda pimpin sebagai jururawat. Aku memiliki sedikit pengalaman berprofesi sebagai Jururawat di salah sebuah klinik terkemuka di Jakarta. Dan dengan surat permohonan ini, aku bersedia untuk memberikan kecekapan dan masa aku seandainya dibutuhkan. Aku sangat mau supaya aku diberikan kans untuk temuduga atau ujian lain.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

1. Curriculum Vitae
2. Salinan diploma terakhir yang legal
3. Salinan Transkrip Figur yang legal
4. Salinan Kad Kuning
5. Salinan kad pengenalan
6. Salinan Kad Keluarga
7. Surat pengalaman kerja
8. Gambar berwarna terupdate bersaiz 4 x 6 2 keping

Aku surat lamaran kerja ini, atas perhatiannya aku ucapkan banyak terima beri.

Anda dengan loyal

Bellpink

9. Domisili surat permohonan kerja untuk fresh graduate

Jakarta, 16 Ogos Subjek: permohonan kerja
sayang.
Tuan/Puan Kakitangan
Jl. Cempaka Tengah No. 13
Jakarta

dengan loyal,

Umur dengan maklumat jawatan kosong dari PT. Blemcoss yang aku bisa dari Merdeka daily pada 15 Januari 2018. Aku bertekad untuk memohon kerja dan menyertai syarikat yang anda pimpin. Bagi bahagian kerja pula, aku maksudkan bahagian Pemasaran dengan kod (MG) di syarikat PT. Blemcoss.

Berikut yakni data ringkas aku:

Nama : mandau Kalimantan
Daerah / tarikh. Lahir : Pekalongan/ 31 Mac 1998
Pengajaran Terakhir : S1
Domisili : Jl. Canal Villa No.008, Jakarta Contoh
Telefon (HP) : Status : Bujang

Dan kini aku berada dalam kondisi sihat dan boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Kejujuran sentiasa menjadi keutamaan aku dan latar belakang pengajaran aku amat memuaskan, dan aku juga boleh membatasi komputer, sama ada Lotus Sheets, MS Office Word, Excel, Access dan sebagian perisian pejabat lain.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

1. Curriculum Vitae
2. Salinan salinan diploma S1
3. Salinan salinan transkrip gred
4. Salinan salinan kursus dan sijil latihan
5. Foto terkini

Aku betul-betul menginginkan kans temuduga ketimbang Tuan/Puan Personel agar aku bisa menjelaskan dengan lebih rinci perihal potensi dan kebolehan aku untuk syarikat yang Tuan/Puan pimpin.

Aku surat permohonan ini aku ucapkan terima beri atas perhatian Bapak/Ibu.

Anda dengan loyal

Borneo mandau

10. Domisili Surat Permohonan Saya Bahasa Inggeris untuk Fresh Graduate

Jakarta, 21 Januari Perhatian terhadap: Sumber Manusia
Jalan Cempaka Tengah No.13
Jakarta

Tuan / Puan,

Aku sudah membaca kekosongan jawatan anda di Glints.com dan aku mendapati Syarikat anda sedang mencari pekerja untuk jawatan Pereka Grafik. Aku percaya jawatan itu layak dengan kepakaran aku dari latar belakang pengajaran aku sebagai Maklumat Via.

Nama aku Eko Ardhany, dan aku berumur 22 tahun. Aku baru lulus dari Jabatan Maklumat Melewati Binus pada November tahun lepas. Pengkhususan aku yakni pereka grafik (UI/UX) dan pereka produk. Aku pastikan aku memiliki kepantasan seperti yang dibutuhkan oleh syarikat anda. Aku memiliki semangat yang bagus, aku boleh berprofesi bersama-sama dengan pasukan, komunikasi aku benar-benar bagus, dan bahasa Inggeris aku cerah dalam penulisan dan pertuturan.

Aku sungguh-sungguh yakin aku boleh mendonasi terhadap Syarikat. Bersama-sama ini aku sertakan:

1. Salinan Sijil Ijazah Sarjana Muda (S1)
2. Transkrip Akademik
3. Curriculum Vitae (CV)
4. Gambar Model (saiz 4×6)
5.

Aku harap aku boleh menjadi sebahagian ketimbang Syarikat anda, dan Terima beri atas perhatian anda.

Aku berlapang dada,

Slamet Rompang

Pengajaran kita sudah menjelang alam profesi kita perlu melakukan kerja kita dalam kondisi yang bagus dan meningkatkan kemahiran. Bagaimana untuk? Gramed benar-benar boleh belajar ketimbang buku yang disyorkan untuk klasifikasi Kemahiran Profesional yang dipasarkan di .com dengan mengklik sepanduk di bawah.

11. Domisili surat permohonan kerja di BUMN

Jakarta, 19 Disember Dear Dear.
HRD PT Pertamina, Persero
Jakarta

dengan loyal,

Tidak maklumat yang aku terima melewati job fair yang diadakan oleh Jakarta Jobs Exchange pada Disember 2019. Skor surat ini, aku bertekad untuk memohon berprofesi di PT. Pertamina, Persero, Jakarta sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan (CSO).

Di sini aku lampirkan data ringkas seputar diri aku:

Nama : Hidayat Taufik
Daerah, Tarikh. Lahir : Pekalongan, 10 Mei 1990
Pengajaran Akhir : S-1 Kejuruteraan, Universiti Sam Ratulangi, Manado
Domisili : Jl. Fatmawati No 6869 Jakarta Timur
Nombor Terhadap Alih: E-mel:

Pada masa ini, aku memiliki situasi kesihatan yang bagus, penampilan yang menarik dan juga sanggup membina komunikasi yang bagus. Aku juga boleh berbahasa Inggeris dengan bagus secara verbal dan bertulis, dan aku juga boleh berprofesi menerapkan aplikasi komputer seperti Pn. pejabat, word, excel, powerpoint dan dunia maya.

sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

1. gambar terkini

2. Curriculum Vitae (CV)

3. salinan diploma S-1

4. Salinan surat pengalaman kerja

5.salinan sijil kursus/latihan

Aku harap pihak tuan sudi memberi aku kans untuk membikin ujian dan temuduga, agar aku bisa membeberkan dengan lebih mendetail seputar potensi aku.

Saya surat lamaran yang aku buat ini, atas perhatiannya aku ucapkan terima beri.

Anda dengan loyal

Hidayat Taufik

12. Domisili surat permohonan kerja gampang

Jakarta, 24 September Subjek: Permohonan Saya
sayang,
HRD PT. Blemcoss
Jl. Cempaka Tengah No. 13
Jakarta

dengan loyal,

Aku bertandatangan di bawah:

Nama : Karmapala
Daerah, Tarikh. Lahir: Bekasi, 17 April 1996
Pengajaran Terakhir : S2 Kejuruteraan Informatik
Domisili : Jl. Ambon No. 777 Jakarta
Tak. Telefon bimbit :

Aku berambisi untuk memohon kerja di syarikat yang anda pimpin dalam jawatan sebagai Kakitangan IT. Aku boleh berprofesi keras, tekun, jujur ​​dan boleh berprofesi secara berdikari atau dalam satu pasukan.

Untuk pertimbangan tuan, aku lampirkan fail berikut:

1. Curriculum Vitae;
2. Fotostat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Informatik;
3. Salinan Transkrip;
4. Salinan Kad Pengenalan (KTP);
5. Salinan salinan Sijil Rekod Polis (SKCK);
6. Salinan Sijil Doktor;
7. Gambar Figur Saiz 4×6 2 helai.

Aku surat permohonan kerja ini aku sampaikan. Terima beri kerana memberi perhatian.

dengan loyal,

Karmapala

13. Domisili surat permohonan kerja bahasa Inggeris yang ringkas

Jakarta, 10 Ogos Perhatian Tidak

Encik Sudarki
Pengurus Besar
Jalan Cempaka Tengah No.13
Jakarta

En. Sudarki,

Tak iklan sebuah stesen televisyen swasta yang diterbitkan pada 7 Ogos 2018, terdapat maklumat mengenai kerja kosong di PT. Blemcoss sebagai akauntan kanan.

Aku alumnus Universiti Kristian Satya Wacana dalam jurusan ekonomi perakaunan pada tahun 2015 dengan predikat. Aku memiliki pengalaman menjadi akauntan selama 2 tahun di salah sebuah syarikat kewangan di Jakarta menciptakan aku terampil dan merajai prosedur operasi standard di bahagian Perakaunan Am.

Pengalaman aku pasti akan berkhasiat jika diterapkan dalam dunia profesional. Bertanggungjawab, jujur ​​dan profesional yaitu perkara awam yang aku lakukan semasa aku berprofesi sebagai akauntan. Aku merajai dan menerapkan simpan kaprah dan rekapitulasi akhir tahun. Aku mahu membangunkan laluan kerjaya aku dan meningkatkan kerja profesional aku.

Sempena surat ini, aku lampirkan portfolio, salinan diploma, salinan KAD PENGENALAN, dan senarai sejarah hidup untuk pertimbangan mendapatkan aku di syarikat yang anda pimpin.

Bila anda beratensi dengan portfolio yang aku serahkan, karenanya aku akan mengalu-alukan Akibat temuduga Dampak yang ditawarkan terhadap aku dengan masa dan tarikh yang sudah diatur.

Atas perhatian dan budi bicara pihak tuan, aku mau menyuarakan ribuan terima beri.

Aku tulus,

14. Domisili surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia
Jakarta, 10 Disember Subjek: permohonan kerja

sayang.
Tuan/Puan Kakitangan
Huma di Bukit
Jl. Peace No. 24
Jakarta

dengan loyal,

Umur dengan maklumat jawatan kosong dari PT. Huma Di Atas Bukit yang aku bisa ketimbang iklan di Media Sosial (LinkedIn). Aku berambisi untuk memohon profesi dan menyertai syarikat yang anda pimpin. Bagi bahagian kerja pula, aku maksudkan Pegawai Pembangunan Perniagaan dengan kod (BD) di syarikat PT. Huma di Bukit.

Berikut ialah data ringkas aku:

Nama : Maria Eva
Daerah / tarikh. Lahir: Majalengka/ 2 Julai 1988
Pengajaran Terakhir : S1
Domisili : Jl. Dahlia No. 24 Jakarta
Telefon (HP) : Status : Bujang

Dan kini aku berada dalam situasi sihat dan boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Kejujuran sentiasa menjadi keutamaan aku dan latar belakang pengajaran aku sungguh-sungguh memuaskan, dan aku juga boleh memegang komputer, sama ada Lotus Sheets, MS Office Word, Excel, Access dan sebagian perisian pejabat lain.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan:

1. Curriculum Vitae
2. Salinan salinan diploma S1
3. Salinan salinan transkrip gred
4. Salinan salinan kursus dan sijil latihan
5. Foto terupdate

Aku betul-betul menginginkan kesempatan temuduga ketimbang Tuan/Puan Personel agar aku bisa membeberkan dengan lebih rinci seputar potensi dan kebolehan aku untuk syarikat yang Tuan/Puan pimpin.

Saya surat permohonan ini aku ucapkan terima beri atas perhatian Bapak/Ibu.

dengan loyal,

Maria Eva

15. Domisili surat permohonan kerja online
Tidak :

CC :-

Perkara : Permohonan Aku

dengan loyal,

Aku bertandatangan di bawah:

Nama : Teguh Jaya Daerah/Tarikh Lahir : Jepara/ 20 September 1996 Pengajaran : S1 Kejuruteraan Mekanikal Tel: Aku dengan ini bercadang untuk memohon profesi terhadap syarikat yang anda pimpin.

Aku dengan ini melampirkan fail berikut:

1. Curriculum Vitae
2. Sentra diploma lepas
3. Pusat sijil komputer
4. Pusat SKCK
5. Gambar pasport berwarna 3 x 4 warna
6. Sentra kad pengenalan

Aku surat ini aku tulis dengan sebenar-benarnya untuk perhatian Bapak/Ibu sebelum dan sesudahnya, aku ucapkan terima beri.

dengan loyal,

16. Domisili surat permohonan kerja menurut iklan
Jakarta, 10 Februari Tak Aku Dihormati.

Bahagian Kakitangan

PETI SURAT JAKARTA

Perkara: Permohonan Domisili

dengan loyal,

Sehubungan dengan iklan jawatan yang disiarkan dalam akhbar POS DESA bertarikh 8 Februari 2014 yang membutuhkan penyelia pengeluaran, aku dengan ini mengemukakan permohonan untuk mengisi jawatan hal yang demikian.

Dengan modal pengajaran dan pengalaman kerja yang mencukupi sebagai penolong penyelia produksi di PT. SUSANTA selama 3 tahun, jadi aku harap pihak tuan bisa memastikan aku untuk mengisi jawatan kerja ini.

Data komplit seputar diri aku disenaraikan dalam Curriculum Vitae (CV), serta lampiran lain termasuk:

1. Curriculum Vitae.
2. Diploma terakhir D3 (salinan).
3. Gambar Saya 4 x 6. (2 helai)
4. Sijil Rekod Polis (SKCK)
5. Sijil Doktor.
6. Surat Pengalaman Aku (salinan).

Aku Surat Lamaran Saya ini aku buat dengan sesungguhnya. Untuk perhatian tuan jikalau sudi menyemak permohonan aku, aku ucapkan terima beri sebelum dan selepas.

dengan loyal,

17. Domisili surat permohonan kerja di kedai
Tak. sayang.

Ketua Stor Rumah Sains

dengan loyal,

Aku yang bertandatangan di bawah:

nama :
Daerah/Tarikh Lahir: Ambarawa/ 1 Jun 1998
Domisili : Jl. Jen. Sudirman No. 127 Ambarawa
Pengajaran Terakhir: Sekolah Menengah
Nombor telefon :
Kecil untuk memohon sebagai pekerja di Kedai Rumah Sains yang dipimpin oleh Tuan/Puan.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan perkara berikut:

1. Salinan kad pengenalan
2. Salinan Diploma Terakhir
3. Transkrip Gred
4. Curriculum Vitae
5. Gambar Teladan 3×4

Ini yaitu surat permohonan kerja yang aku serahkan. Aku mengungkapkan ribuan terima beri atas perhatian anda.

dengan loyal,

18. Domisili Surat Permohonan Aku Di Kilang
Perkara: Permohonan Alamat

Lampiran : 6 Helaian

Tidak:

sayang. Personel PT Pesona Baru

Jalan Permai Tempat No 234 Jakarta

di daerah

dengan loyal,

Poin surat iringan ini, aku bertekad untuk memohon kerja di PT. Pesona Baru, sebagai Kakitangan Pengeluaran. Saya aku ialah seperti berikut:

Nama : Mekar Mustika
Daerah, Tarikh Lahir : Sijunjung, 27 Januari 1995
Pengajaran Terakhir : SMK – Kejuruteraan Mekanikal
Tak. telefon :
Domisili Rumah : Jln. Sukamaju Blok B No. 11 Jakarta

Aku memiliki pengalaman berprofesi sebagai kakitangan pengeluaran di sebagian kilang selama 3 tahun. Teladan itu, aku juga memiliki kondisi kesihatan yang bagus dan tak pernah terlibat dalam sebarang kes undang-undang.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan sebagian fail pentadbiran yang menunjang pengerjaan pemilihan, seperti berikut:

1. Curriculum Vitae
2. Salinan Diploma Sekolah Menengah Vokasional
3. Salinan Kad Pengenalan (KTP)
4. Salinan salinan Sijil Rekod Polis (SKCK)
5. Salinan Surat Pengalaman Saya di Kilang Aku
6. Gambar Saya 3×4 – 3 helai

Saya surat permohonan kerja yang aku buat ini, aku betul-betul mau supaya bisa dimasukkan ke dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya. Terima beri atas perhatian dan kerjasama anda.

Anda dengan loyal

Mustika Mekar

19. Alamat surat permohonan kerja keselamatan

Yogyakarta, 17 November Baik

sayang.

Ketua HRD PT. Saya Perkasa

Yogyakarta

dengan loyal,
Bersama-sama surat permohonan kerja ini, aku bercita-cita untuk memohon kerja sebagai sekuriti di PT. Aku Perkasa
Inilah data ringkas aku:

Nama : Basir
Daerah, tarikh lahir : Sidoarjo, 26 Januari
Domisili : Jl. Brigedier Jeneral Katamso No.24, Yogyakarta
Telefon : Pengajaran terakhir : Sekolah menengah

Bersama-sama surat permohonan kerja ini, aku lampirkan dokumen-dokumen berikut:

* Salinan Kad Keluarga
* Salinan kad pengenalan
* Salinan salinan diploma terakhir
* Gambar pasport 4×6

Aku surat lamaran kerja ini aku buat dengan jujur. Terima beri kerana memberi perhatian.

salam hormat

Basir

20. Domisili surat permohonan kerja di CV

Bandung, 19 Disember Subjek: Permohonan Saya

sayang,
Pengurus HRD
Putik mekar
Jl. Timun Mas No.19
Jakarta

dengan loyal,

Baca jawatan kosong CV. Kuncup Bersemi, di Republiku tiap-tiap hari pada 11 Mac 2018. Aku menawarkan diri untuk menyertai Pasukan Motorist di CV. Putik Mekar. Data peribadi aku yaitu seperti berikut:

Nama : Aminah
Daerah, Tarikh Lahir : Sidorejo, 2 Ogos 1991
Pengajaran Terakhir : S2
Telefon : E-mel :

Pada masa ini, aku berada dalam kesihatan fizikal dan mental yang bagus, dan aku memiliki keupayaan untuk memasarkan. Predikat graduan dari disiplin yang aku pelajari amat memuaskan dan juga memiliki kemahiran pemasaran yang bagus. Aku juga telah umum memakai komputer. terpenting mengontrol aplikasi pakej MS. Office, Excel, Word, Powerpoint dan juga dunia online serta surat-menyurat dalam bahasa Inggeris.

Pada masa ini aku berprofesi sebagai pemandu jualan di CV. Blossom Blossom. Aku menyenangi belajar dan boleh berprofesi dengan bagus secara berdikari atau berkumpulan.

Sebagai pertimbangan, aku lampirkan juga:

1. curriculum vitae
2. Salinan sijil kursus
3. Salinan salinan diploma S1 dan transkrip
4. gambar terkini
5. Lesen Aku (SIM C)
6. Sijil Nombor Kenderaan (STNK) yang Daerah

Aku betul-betul mau supaya tuan/puan sudi melowongkan masa untuk memberi kans terhadap aku untuk menemuduga, agar aku bisa membeberkan secara detail seputar potensi aku.

Aku surat permohonan ini aku buat dengan hakekatnya dan atas perhatiannya aku ucapkan terima beri.

Anda dengan loyal

Amina

21. Domisili surat permohonan kerja perlombongan
sayang.

Tuan/Puan HRD PT. Huma Amz Lestari

Jl. Raya Trans Kalimantan Km. 13, Mandiangin

Kalimantan Selatan

dengan loyal,

Tidak maklumat dari website jawatan kosong, Indeed.id pada hari Khamis 12 Mei 2020 mengenai kerja kosong di syarikat perlombongan PT Huma Amaz Lestari untuk Operator Pengeluaran. Jadi, aku dengan ini memohon permohonan kerja di syarikat perlombongan yang anda pimpin. Aku sekarang berada dalam kesihatan fizikal dan mental yang bagus dan tak menerapkan cermin mata. Aku sukakan cabaran baharu dan bersedia untuk belajar mengontrol mesin pengeluaran

Inilah data ringkas aku:

Nama : Dillan
Daerah, Tarikh Lahir : 2, November 2009
Domisili : Jl. H. Hasan Munawir No. 100, Banjarmasin
Jantina lelaki
Diploma terakhir: Sekolah Menengah Vokasional Kejuruteraan Mekanikal
Tak. TELEFON BIMBIT :

Bersama-sama surat ini aku lampirkan dokumen sokongan

1. Salinan salinan diploma terbaru yang sudah diresmikan sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) salinan Kad Pengenalan;
3. Curriculum Vitae;
4. Salinan Sijil Rekod Jenayah ketimbang pihak polis sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Salinan Sijil Kesihatan Domisili dari Hospital sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 3 (tiga) keping gambar berukuran 3 × 4
7. Fotostat SIM C sebanyak 1 (satu) lembar

Ini surat lamaran kerja. Aku sangat mau supaya diterima dan menyertai PT Hijau Restoran. Terima beri kerana memberi perhatian.

Hormat aku,

Dillan

22. Domisili surat permohonan kerja sebagai pengurus kakitangan

Semarang, 4 Mei Sayang,

HRD PT. Selamat Berjaya

Jalan Diponegoro 14

Semarang

Perkara: Permohonan Domisili

dengan loyal,

Tidak maklumat yang aku perolehi dari website situs rasmi PT. Tahniah, syarikat yang anda pimpin membutuhkan daya kerja sebagai Pengurus Kakitangan Kewangan. Aku dengan ini berambisi untuk memohon profesi dalam jawatan yang diungkapkan di atas. Dalam hal ini, aku sertakan data peribadi aku di bawah:

Nama : Sembara
Daerah, Tarikh Lahir : Bantul, 7 Ogos 1992
Jantina perempuan
Domisili : Jln Paseban 55, Bantul, Yogyakarta
Pengajaran Terakhir : D4 Perakaunan
telefon :

Untuk pertimbangan, berikut yaitu sebagian kebutuhan yang dipinta oleh syarikat:

1. Gambar 3×4 berwarna terkini (2 helai)
2. Curriculum Vitae
3. Salinan kad pengenalan
4. Salinan Diploma Terakhir
5. Salinan sijil kepakaran

Aku permohonan kerja ini aku buat. menjadi kemauan aku supaya pihak HRD berbesar hati untuk memastikan aku untuk jawatan yang diucapkan di atas. Terima beri atas perhatian dan kebijaksanaan anda.

dengan loyal,

manakala

23. Domisili surat permohonan kerja untuk kakitangan

Jakarta, 4 Mei Sayang,

HRD PT. Kekalkan motivasi itu

Jalan Diponegoro 14

Jakarta

Perkara: Permohonan Alamat

dengan loyal,

Tak maklumat yang aku perolehi dari situs laman rasmi PT. Sentiasa motivasi, bahawa syarikat yang anda pimpin membutuhkan kekuatan kerja sebagai Kakitangan Pentadbiran. Aku dengan ini berambisi untuk memohon profesi dalam jawatan yang diucapkan di atas. Dalam hal ini, aku sertakan data peribadi aku di bawah:

nama :
Daerah dan tarikh lahir :
Jantina :
Domisili :
Pengajaran terakhir:
telefon :

Untuk pertimbangan, berikut yakni sebagian kebutuhan yang dipinta oleh syarikat:

1. Gambar 3×4 berwarna terkini (2 helai)
2. Curriculum Vitae
3. Salinan kad pengenalan
4. Salinan Diploma Terakhir
5. Salinan sijil kepakaran

Saya permohonan kerja ini aku buat. menjadi keinginan aku supaya pihak HRD berbesar hati untuk memutuskan aku untuk jawatan yang disuarakan di atas. Terima beri atas perhatian dan kebijaksanaan anda.

dengan loyal,

24. Domisili surat permohonan kerja sebagai barista

Denpasar, 12 April Tak Aku Dihormati.

Pengurus HRD Kopi Kir Sendiri

Jl. Tukad Pakerisan XIV, Denpasar

Tak maklumat pameran kerja Bali, pada 24 Mac 2018 mengenai pengambilan pekerja untuk jawatan Barista di Café Kopi Kir sendiri. Poin surat ini, aku bercita-cita untuk memohon agar aku bisa menyertai pasukan kerja Kopi Kir Diri, Ubud.

Profil Ringkas aku yakni seperti berikut:

Nama : Angel Caramoy
Daerah, Tarikh Lahir : Denpasar, 4 Februari 1988
Jantina: Perempuan
Pengajaran Terakhir : Sarjana Ekonomi
Domisili : Jl. Sudirman, No 121 Denpasar
TELEFON BIMBIT :
Instagram :

Nilai surat permohonan kerja ini, aku menghantar permohonan kerja di Ko Pikir Diri sebagai Barista. Untuk pertimbangan, aku lampirkan juga

1. Salinan kad pengenalan
2. Salinan diploma terakhir
3. Curriculum Vitae
4. Sijil Kompetensi Barista ketimbang LSP Barista Kemenpar Makassar
5. Potret dan Foto Badan Penuh
6. Salinan SKCK yang resmi

Aku surat permohonan ini aku serahkan, semoga aku bisa mengambil bahagian dalam pemilihan pengambilan dan bisa menyertai pasukan di Ko Pikir Diri.

Atas perhatiannya aku ucapkan ribuan terima beri.

Anda dengan loyal

Angel Caramoy

Demikian pembahasan Cara Buat Lamaran Kerja.

Tags: Amplop Surat Lamaran, Amplop Surat Lamaran Kerja, Bagian Bagian Surat Lamaran Pekerjaan, Bagian Surat Lamaran Pekerjaan, Berkas Lamaran Kerja, Bikin Lamaran Kerja, Bikin Surat Lamaran Kerja, Buat Lamaran Kerja, Buat Surat Lamaran Kerja, Buatlah Surat Lamaran Pekerjaan, Cara Bikin Cv Lamaran Kerja, Cara Bikin Lamaran Kerja, cara bikin surat lamaran kerja, Cara Buat Cv Lamaran, Cara Buat Cv Lamaran Kerja, cara buat lamaran kerja, cara buat surat lamaran kerja, Cara Kirim Lamaran Lewat Email, Cara Kirim Lamaran Via Email, cara membuat cv lamaran kerja, cara membuat lamaran kerja, Cara Membuat Lamaran Kerja Tulis Tangan, Cara Membuat Lamaran Pekerjaan, Cara Membuat Surat Lamaran, cara membuat surat lamaran kerja, cara membuat surat lamaran kerja tulis tangan, Cara Membuat Surat Lamaran Pekerjaan, Cara Mengirim Cv Lewat Email, Cara Mengirim Email Lamaran Kerja, Cara Mengirim Lamaran Lewat Email Di Hp, Cara Mengisi Surat Lamaran Kerja, Cara Menulis Alamat Di Amplop Coklat, Cara Menulis Amplop Lamaran Kerja, Cara Menulis Di Amplop Lamaran Kerja, Cara Menulis Lamaran Kerja, Cara Menulis Surat Lamaran Kerja, Contoh Amplop Lamaran Kerja, Contoh Bikin Surat Lamaran Kerja, Contoh Buat Surat Lamaran Kerja, contoh cv b inggris, contoh cv berbahasa inggris, Contoh Cv Dalam Bahasa Inggris, contoh cv lamaran kerja, Contoh Cv Lamaran Kerja Pdf, Contoh Cv Lamaran Kerja Tulis Tangan, Contoh Cv Lamaran Kerja Word, contoh cv lamaran kerja yang baik dan benar, contoh cv tulis tangan, contoh daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup tulis tangan, Contoh Daftar Riwayat Hidup Yang Baik Dan Benar, Contoh Email Lamaran Kerja, Contoh Iklan Lowongan Pekerjaan Beserta Surat Lamarannya, Contoh Lamaran, contoh lamaran kerja, Contoh Lamaran Kerja Bahasa Inggris, Contoh Lamaran Kerja Email, Contoh Lamaran Kerja Lewat Email, Contoh Lamaran Kerja Pdf, contoh lamaran kerja tulis tangan, contoh lamaran kerja via email, Contoh Lamaran Kerja Via Email Pdf, Contoh Lamaran Kerja Yang Baik Dan Benar, Contoh Lamaran Kerja Yang Benar, contoh lamaran pekerjaan, Contoh Lamaran Pekerjaan Yang Baik Dan Benar, Contoh Lamaran Via Email, Contoh Membuat Surat Lamaran Kerja, contoh resume lamaran kerja, Contoh Riwayat Hidup Lamaran Kerja, Contoh Surat Daftar Riwayat Hidup, contoh surat lamar kerja, contoh surat lamaran, Contoh Surat Lamaran Bahasa Inggris, Contoh Surat Lamaran Dalam Bahasa Inggris, contoh surat lamaran kerja, Contoh Surat Lamaran Kerja 2021, contoh surat lamaran kerja bahasa inggris, Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris Yang Simple, Contoh Surat Lamaran Kerja Berdasarkan Iklan, Contoh Surat Lamaran Kerja Dalam Bahasa Inggris, Contoh Surat Lamaran Kerja Di Bank, contoh surat lamaran kerja di pt, contoh surat lamaran kerja di pt sebagai karyawan, Contoh Surat Lamaran Kerja Di Toko, Contoh Surat Lamaran Kerja Email, Contoh Surat Lamaran Kerja Fresh Graduate, Contoh Surat Lamaran Kerja Guru, contoh surat lamaran kerja indomaret, Contoh Surat Lamaran Kerja Jelas, Contoh Surat Lamaran Kerja Lewat Email, Contoh Surat Lamaran Kerja Pabrik, contoh surat lamaran kerja pdf, Contoh Surat Lamaran Kerja Pt, Contoh Surat Lamaran Kerja Simple, Contoh Surat Lamaran Kerja Simple Tulis Tangan, contoh surat lamaran kerja tulis tangan, Contoh Surat Lamaran Kerja Tulis Tangan 2021, contoh surat lamaran kerja tulis tangan pabrik, Contoh Surat Lamaran Kerja Tulis Tangan Pabrik 2020, contoh surat lamaran kerja umum, Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email, contoh surat lamaran kerja word, contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar, Contoh Surat Lamaran Kerja Yang Benar, contoh surat lamaran pekerjaan, Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Bahasa Inggris, Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Berdasarkan Iklan, contoh surat lamaran pekerjaan dalam bahasa inggris, contoh surat lamaran pekerjaan tulis tangan, Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Yang Baik Dan Benar, Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Yang Benar, Contoh Surat Lamaran Tulis Tangan, Contoh Surat Lamaran Yang Baik Dan Benar, Contoh Surat Permohonan Kerja, Contoh Tulisan Di Amplop Lamaran Kerja, Cv Lamaran, cv lamaran kerja, Cv Lamaran Kerja Adalah, Cv Lamaran Kerja Doc, Cv Lamaran Kerja Pdf, Cv Lamaran Kerja Tulis Tangan, cv tulis tangan, Download Cv Lamaran Kerja Pdf, Download Cv Lamaran Kerja Word, Download Surat Lamaran Kerja, Download Surat Lamaran Kerja Pdf, Email Lamaran Kerja, File Surat Lamaran Kerja, Format Cv Lamaran Kerja, Format Lamaran Kerja, Format Surat Lamaran Kerja, Jenis Jenis Surat Lamaran Pekerjaan, Jenis Surat Lamaran Pekerjaan, lamaran kerja, Lamaran Kerja Bahasa Inggris, Lamaran Kerja Pdf, lamaran kerja tulis tangan, Lamaran Kerja Via Email, lamaran pekerjaan, Lamaran Pekerjaan Bahasa Inggris, Lamaran Pekerjaan Tulis Tangan, Lampiran Lamaran Kerja, Lampiran Surat Lamaran Kerja, Membuat Cv Lamaran Kerja, Membuat Lamaran Kerja, Membuat Surat Lamaran Kerja, Membuat Surat Lamaran Pekerjaan, Menulis Surat Lamaran Kerja, Pas Foto Lamaran Kerja, Penulisan Alamat Surat Lamaran Pekerjaan Yang Benar Adalah, Penulisan Amplop Lamaran Kerja, Penulisan Surat Lamaran Kerja Yang Benar, Penutup Surat Lamaran Pekerjaan, Resume Lamaran Kerja, Riwayat Hidup Lamaran Kerja, struktur lamaran kerja, Struktur Surat Lamaran, struktur surat lamaran kerja, struktur surat lamaran pekerjaan, Surat Daftar Riwayat Hidup, surat lamaran, Surat Lamaran Bahasa Inggris, Surat Lamaran Dalam Bahasa Inggris, surat lamaran kerja, Surat Lamaran Kerja Adalah, surat lamaran kerja bahasa inggris, Surat Lamaran Kerja Dalam Bahasa Inggris, Surat Lamaran Kerja Di Pt, Surat Lamaran Kerja Di Toko, Surat Lamaran Kerja Doc, Surat Lamaran Kerja Guru, surat lamaran kerja indomaret, Surat Lamaran Kerja Pabrik, surat lamaran kerja pdf, Surat Lamaran Kerja Pdf Edit, Surat Lamaran Kerja Pt, surat lamaran kerja tulis tangan, Surat Lamaran Kerja Via Email, surat lamaran kerja word, surat lamaran kerja yang baik dan benar, surat lamaran kerja yang benar, surat lamaran pekerjaan, Surat Lamaran Pekerjaan Adalah, Surat Lamaran Pekerjaan Bahasa Inggris, Surat Lamaran Pekerjaan Berdasarkan Iklan, surat lamaran pekerjaan dalam bahasa inggris, Surat Lamaran Pekerjaan Termasuk Jenis Surat, Surat Lamaran Pekerjaan Tulis Tangan, Surat Lamaran Pekerjaan Yang Baik Dan Benar, surat lamaran pekerjaan yang benar, Surat Lamaran Tulis Tangan, Surat Lamaran Yang Baik Dan Benar, Surat Lowongan Pekerjaan, Surat Permohonan Kerja, Template Surat Lamaran Kerja, Tujuan Surat Lamaran Pekerjaan, Tulisan Amplop Lamaran Kerja, Tulisan Di Amplop Lamaran, Tulisan Di Amplop Lamaran Kerja