SuaraJatim.id – Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah merupakan sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk berupa keputusan dari Allah atau memohon dipilihkan salah satu di antara dua perkara pilihan atau bisa lebih.

Gunanya yaitu, untuk menghapuskan kebimbangan hingga mematapkan hati agar tidak ada rasa kecewa di kemudian hari.

Banyak orang melaksanakan sholat istikharah biasanya untuk memilih pekerjaan, memilih pasanga hidup atau jodoh dan beberapa perkara lainnya. Intinya, sholat istikharah bisa dilakukan ketika berhadapan dengan pilihan yang memiliki urgensi sama.

Namun satu hal yang perlu diingat, tidak diperbolehkan melakukan sholat istikharah untuk memilih antara yang halal dan haram.

Baca Juga:Niat Sholat Istikharah, Mulai dari Doa Hingga Waktu Terbaik Untuk Melaksanakannya

Berikut bacaan doa sholat istikharah dan juga manfaatnya.

Allaahumma inni astakhiiruka bi’ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min faddlikal “aziimi fa innaka taqdiru wa laa aqdiru wa laa a’lamu wa’anta ‘allamul guyuub.

Allahumma in kunta ta’lamu anna haadzal amro (…..) khairul lii fii diini wa ma’aasyi faqdurhu lii wa yassirhu lii tsumma baarik lii fii hi wa in kunta ta’lamu anna haadzal amro syarrun lii fii diinii wa ma’aasyii wa’aaqibati amrii wa ‘aajlihii fashrifhu ‘annii wasrifnii ‘anhu waqdurhu liyal-khaira haitsu kaana tsumma rodh-dhinii bihi.

Artinya “ Ya Allah sesungguhnya aku memohon petunjuk dai ilmumu, memohon kekuatan dari kekuasaanmu. Dan memohon karuniamu yang besar, karena sesungguhnya aku tidak kuasa sedang engkau kuasa dan aku tidak mengetahui sedang engkau Maha mengetahui semua yang gaib. Ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebut keperluannya) baik bagiku, agama dan kehidupanku, maka tetapkan dan mudahkanlah dia bagiku berkatilah aku, dan jika Engkai mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku serta akibat dari urusanku, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang, maka hindarkanlah hal yang terbaik bagiku menurut semestinya, kemudian ridhailah aku.”

Beberapa Manfaat Sholat Istikharah

Baca Juga:TERBARU Tata Cara Sholat Dhuha Lengkap: Niat, Doa dan Keutamaan

1. Menyerahkan Hasil Kepada Allah SWT

Seperti dikatakan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi :

“Qul lay yusiibanaa illaa maa kataballahu lanaa, huwa maulana wa’ alallaahi falyatawakkalil-mu’minun”

Artinya : Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.

Maka Dari itu, shalat istikharah pada dasarnya untuk memohon petunjuk kepada Allah agar mendapat petunjuk menuju jalan atau usahanya selama ini.

Namun, sebagai manusia kita harus menyerahkan segala hasil hanya kepada Allah SWT dan pada iringan keridoannya.

2. Menjauhkan Dari Bisikan Setan

Manfaat sholat istikharah berikutnya adalah menjauhkan dari bisikan setan yang sesat.

Momen di kala hati sedang gundah memang saat yang tepat untuk setan menggoda manusia menuju jalan buruk.

Dengan melakukan shalat istikharah, akan senantiasa ingat kepada Allah SWT dan tetap berada di jalurnya.

3. Terhindar dari Keburukan

Sholat istikharah untuk menentukan pilihan jodoh juga sering dilakukan umat Islam.

Dengan Melakukan sholat istikharah insya Allah akan terhindar dari keburukan sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Bukhari.

Yaitu “ Ya Allah, dan sekiranya engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat dari urusan ini, maka hindarkanlah aku darinya, kemudian takdirkanlah untukku kebaikan bagaimanapun adanya, lalu berilah aku keridhaan dengannya.”(HR.Bukhari)

4. Terhindar dari Perasaan Menyesal

Melakukan sholat istikharah Insya Allah akan menjauhkanmu dari perasaan menyesal dalam hidup. Ini karena kamu yakin apapun pilihan atau tindakanmu sudah sejalan dengan keinginan Allah SWT.

Oleh sebab itu, apapun hasilnya sudah pasti merupakan yang terbaik untukmu sekalipun tidak sesuai harapan.

Ini karena kamu meyakini bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya.

Sekian bacaan doa dan manfaat sholat istikharah.

Kontributor : Raditya Hermansyah